In hiding Re-visiting Trinculo Return from Babel There is no way out Hey Big Spender Happy New Year Animism

3 Responses to “New openings”

 1. 1
  M:

  Olovlig fotografering
  Ds 2011:1

  Utgiven: 24 januari 2011
  Typ:Departementsserien (Ds)
  Avsändare: Justitiedepartementet

  Olovlig fotografering, Ds 2011:1

  Sammanfattning
  I promemorian föreslås att ett nytt brott införs i brottsbalken benämnt olovlig fotografering. Brottet tar sikte på sådan fotografering som innebär ett intrång i den fredade sfär som enskilda bör vara tillförsäkrade mot andra enskilda.

  Straffbestämmelsen föreslås omfatta den som, på ett sätt som är ägnat att kränka den enskildes personliga integritet, olovligen fotograferar eller annars med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme. Bestämmelsen föreslås vidare omfatta olovlig fotografering eller annan bildupptagning som, oavsett plats, sker på ett sätt som är påträngande, närgånget eller dolt och ägnat att allvarligt kränka den enskildes personliga integritet som privatperson. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst ett år.

  Vidare föreslås att det inte ska dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Dessutom föreslås att straffbestämmelsen inte ska gälla fotografering eller annan bildupptagning som utgör ett led i en myndighets verksamhet. Allmänt åtal föreslås få väckas om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är motiverat från allmän synpunkt. Därutöver föreslås att den i propositionen Förbättrat skydd mot stalkning (prop. 2010/11:45) föreslagna straffbestämmelsen olaga förföljelse ska omfatta olovlig fotografering.

  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

 2. 2
  saraarnald:

  “i ett annat liknande utrymme”.

 3. 3
  Tweets that mention carried away » New openings -- Topsy.com:

  [...] This post was mentioned on Twitter by Sara Arnald, Sara Arnald. Sara Arnald said: New photo on Carried Away: New openings http://www.carriedaway.se/?p=358 #photography #phaseone [...]

Leave a Reply

 • Phase One
 • P40+
 • Capture One 6 Macintosh
 • 0.003 s (2366/757121) (1/320)
 • f/7.1
 • 400
 • 80.00 (800/10)

Share this on Facebook TwitThis Send this by e-mail!

Category: Uncategorized

Image URL: http://carriedaway.se/2011/01/24/new-openings/

image
Follow me on Twitter